Copyright S2H 2013 | Disclaimer | www.verhallen-clevers.nl

Laboratorium

Klimaatinstallatie Honig productielijn Brinta
Onderzoek ten behoeve van nieuwbouw Mediveen Group huisvesting medicijnbereiding te Staphorst
Renovatie TNO bouwdeel 5.1 te Zeist
Renovatie Beta-lab Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen
Ontwkkeling mobiele afname-unit Sanquin Bloedbank te Nijmegen
Nieuwbouw maalruimte Wageningen University & Research center locatie Rikilt te Wageningen