Copyright S2H 2013 | Disclaimer | www.verhallen-clevers.nl

Onderwijs

Renovatie en uitbreiding Dominicus College te Nijmegen
Herinrichting Hasseltse Kerk te Tilburg
Nieuwbouw en uitbreiding Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen locatie Lamastraat te Nijmegen
Opstellen PvE ten behoeve van faculteit Journalistiek Hogeschool Windesheim te Zwolle
Renovatie Openbare basisschool De Bongerd te Apeldoorn
Renovatie Basisschool St. Jacobus te Valburg
Uitbreiding en renovatie basisschool "Brinkschool" te Wageningen
Renovatie bestaande bouw Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen
Renovatie Basisschool St. Jozef te Rijen
Nieuwbouw Multifunctionele accommodatie te Ulicoten
Renovatie studentenhuisvesting locatie Haarweg te Wagenignen in opdracht van Wageningen Univerdity & Research center
Inpassen dierenkliniek en begeleiding vervanging brandmeldinstallatie Wellant College te Houten
Advies klimaatinstallatie Wageningen University & Research center locatie gebouw Lumen
Risiconinventarisatie Boekenkluis Gymnasion in opdracht van Radboud Universiteit Nijmegen
Renovatie tijdelijke huisvesting Hogeschool Utrecht locatie Daltonlaan 200 en 300 te Utrecht
Advies en opstellen PvE ten behoeve van renovatie Hogeschool Utrecht locatie Heidelberglaan te Utrecht
Toets Ambitie Budget Hogeschool Utrecht locatie Uithof te Utrecht
Splitsing technische installaties van Freudenthal gebouw en Accu gebouw van Universiteit Utrecht
Klimaatonderzoek en duurzaamheidsonderzoek Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen