Copyright S2H 2013 | Disclaimer | www.verhallen-clevers.nl

Veiligheid
Voor elke opdracht brengt S2H eerst de risico’s in kaart. Wij ontwerpen technische installaties namelijk vanuit risicoprofielen. Voor elke sector. U kunt dus altijd bij ons terecht, of het nu gaat om de veiligheid van bijvoorbeeld kinderen, patiënten, klanten, medewerkers, goederen, diensten, gegevens … enzovoorts. Van low tot zeer high risk.

Risico’s uitsluiten
Op basis van het risicoprofiel ontwikkelen wij de optimale oplossing. Dat wil zeggen: een oplossing die naadloos aansluit bij uw wensen en eisen. En ook: een oplossing die beproefd is in de praktijk. Experimentele oplossingen passen wij uitsluitend toe als zij geen enkel risico voor u vormen. Anders niet! Want wij willen wel kunnen garanderen dat uw technische installatie 100% veilig is.

 

  ‘Wij zijn heel eerlijk.
  Wij durven nee te zeggen als u voor een onveilige oplossing wilt kiezen.’